söndag 30 mars 2014

Jesus kommer till oss när vi minst anar det.

 Dagen igår var lite tuff och när jag går och lägger mig för natten kommer plötsligt en underbar frid och glädje inom mig och jag undrar vad det är som händer? Det är Jesus; Han vet hur det är att vara människa...Hans namn är över alla namn.

Jesus är vår frid och glädje, meningen med livet!

Jag vill sjunga med Lapplisa som sjunger: "Jag byter ej bort den skatt jag fått för miljoner jag mår så gott".

måndag 18 februari 2013

Våra böner gör skillnad..

Världen är full av orättfärdighet och ondska. Herren ser allt vad som sker, Han är medveten om allt, Han känner smärtan i sitt stora Fadershjärta. Gud hatar det onda. 
Det fanns ingen som kunde råda bot
ingen som kunde få hemskheterna
att upphöra. Då hjälpte honom hans
egen arm, och hans rättfärdighet
understödde honom, Jes 59:16

Om vi saknar nöden för människor, inte känner smärtan över vad vi ser måste vi bedja om detta, och så gå in i förbön om en förändring. "Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom". Herren Jesus kom som återlösaren, en som betalade priset för att befria sitt folk. Jesus tog synden, förbannelsen på sig som det står skrivet.

Den helige Ande vill ge oss den rätta kunskapen om Jesu död och uppståndelse. Jesu uppståndelse är en demonstration av Guds kraft och ett vittnesbörd om att denna kraft är verksam i oss som tror.

/garan

onsdag 30 januari 2013

Jag tror på en Gud som kan hela och förvandla!
Man behöver inte hålla på med hypnos och olika teknik.
Var finns tron på levande Gud, hos en del helande evangelister?

http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/01/mirakler-till-salu.html

lördag 8 december 2012

Jesu offer
Hebr.10:5-7: När Kristus träder in i världen säger han: "Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp     beredde du åt mig."
Denna kropp berdeddes för att han skulle lägga den som ett offer på Guds altare. Jesus kom för att offra sin kropp på korset för vår skull - ett fullkomligt offer som Gud kunde acceptera. Djurblodet kunde inte utplåna synden, bara dölja den tills Ordet som var hos Gud kom ner och blev människa i Jesus av Nasaret för att ta bort den för alltid. 

Eftersom Jesus gav sitt eget blod för oss är hans offer så mycket större än något gammaltestamentligt offer.


'Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Ja, det står att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans Sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans Sons liv. Ja, inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.' Rom.5:1-11.


Vilket gåva - våra hjärtan borde flöda över av glädje, tacksamhet över denna gåva.


/Görantorsdag 29 november 2012

Vem är jesus?

Vem är Jesus?

Jesus själv säger: "Ingen har stigit upp till himlen utan han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen, Joh 3:3.

Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla, Joh 3:33.

"Den första människan var av jord (jordisk). Den andra kom från himlen, 1 Kor 15:47.

" I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud, genom honom har allt blivit till , och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Joh 1:1-4."Och Ordet blev kött (människa) och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning." Joh 1:14.  Men Ordet upphörde inte att vara Gud utan började vara människa. Nu försöker en del - b.l.a (Sällskapet Vakttornet och Mfs) bevisa att Jesus var mindre än Fadern genom att b.l.a hänvisa till Joh 14:28, "Fadern är större än jag", trots att i Fil 2:6 sägs att Jesus var "jämlik Gud" före sitt människoblivande. Grekiska ordet för "jämlik" är "isos.   Då Jesus sa: Fadern är större än jag refererade han till den tid, då han villigt underordnade sig Fadern i försoningens syfte.
Han var den fullkomliga sanna människan, det som Adam misslyckades med. Jesus skulle vinna seger över fienden som människa (inte som Guds Son), Matt 4:1-11.   Gal 4:4, " Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av en kvinna och född att stå under lagen". Jesus blir inte genom jungfrufödelsen Guds Son, utan det var han av evighet, Mika 5:2.

Jesus var ingen vanlig människa som var född av två jordiska föräldrar utan Sonen har Gud till sin Fader. Guds Son var till redan innan han iklädde sig mänsklig natur. Jesus var det namn ssom gavs honom i samband med hans inträde i världen. För att förstå att Jesus är Guds Son måste det till en uppenbarelse.
När Jesus frågade lärjungarna: "Vem säger folket att människosonen är svarade de: 'Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sade till dem: 'Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: " Du är den levande Gudens Son,' Jesus sade till honom: 'Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader i himlen, Matt 16:13-17.  

Kristus är den andta personen i Gudomen, sann Gud från evighet, Mika 5:2, Joh 1:1, Kol 1:17, 1 Joh 1:1  
Jesus hyllas som Gud Matt 2:11, 14:33, Luk 24:52, Apg 7:59-60  

Allestädes närvarande Matt 18:20, Joh 20:20  

Gudomliga nam, Guds Son Matt 3:17, Rom 1:4  

Enfödd Son, Joh 1:18  

Den förste och den siste Upp 1:17, 22:13  

Herren Mal 3:1, Luk:17, Apg 99:17  

Gud Joh 20:28  

Det går inte att förneka Jesu Kristi Gudom, jämlik Fadern och göra rättvisa åt Nya testamentets skrifter.   /garan